مرور برچسب

شنوایی

ماجرای تلخ دختری که برای لاغر شدن، شنوایی خود را از دست داد!

روزی که مجموعه داروهای چاقی را از یک فروشنده در فضاهای مجازی خریدم خیلی خوشحال بودم چون احساس می کردم که با مصرف آن ها از این لاغری نجات می یابم و دیگر کسی با نگاه های سرزنش آمیز آزارم نمی دهد، اما متاسفانه در گرداب وحشتناکی افتادم که ...…