مرور برچسب

شهدای مقاومت

حمله به عین‌الاسد گوشه‌ای از اقتدار ایران بود

سردار علیرضا افشار با بیان اینکه حمله به پایگاه عین‌الاسد را یک فرصت برای خود می‌دانیم تا گوشه‌ای از اقتدار کشور را به نمایش بگذاریم، گفت: این قدرت شعار نیست بلکه واقعیت دارد و ایران در زدن نقاط مورد هدف به صورت دقیق، توانمند است.