مرور برچسب

شهرام عدالتی

نقش مهم استان ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: امسال برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ استانها به طور مستقیم درگیر بودجه بوده و نقش مهمی برای آنها تعریف شده است.