مرور برچسب

شهردار اهواز

شهردار اهواز عزل شد

در جلسه شورای شهر اهواز که با موضوع برکناری شهردار برگزار شد، موسی شاعری با رای اعضا برکنار شد.