مرور برچسب

شهرستان کرج

۱۶ دستگاه از حاشیه رود کرج رفع تصرف کردند

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به آزادسازی بستر رودخانه کرج گفت: از ۱۸ دستگاه حاکمیتی و عمومی که حدود ۲۳ ساختمان در بستر رودخانه داشتند، ۱۶ دستگاه از ۲۱ ساختمان رفع تصرف کردند.