مرور برچسب

شهرک صدر

نگاهی متفاوت به عوامل انفجار شهرک صدر

یک روز قبل از انفجار، اداره کل اطلاعات و امنیت وابسته به وزارت دفاع عراق طی یک نامه فوری و محرمانه به نهادهای مربوطه اطلاع داده بود که احتمال انفجار در مدت تعطیلات عید قربان وجود دارد.

نگاهی متفاوت به عوامل انفجار شهرک صدر

یک روز قبل از انفجار، اداره کل اطلاعات و امنیت وابسته به وزارت دفاع عراق طی یک نامه فوری و محرمانه به نهادهای مربوطه اطلاع داده بود که احتمال انفجار در مدت تعطیلات عید قربان وجود دارد.

نگاهی متفاوت به عوامل انفجار شهرک صدر

یک روز قبل از انفجار، اداره کل اطلاعات و امنیت وابسته به وزارت دفاع عراق طی یک نامه فوری و محرمانه به نهادهای مربوطه اطلاع داده بود که احتمال انفجار در مدت تعطیلات عید قربان وجود دارد.