مرور برچسب

شهرک فاطمیه قم

گروگانگیری در شهرک فاطمیه قم

قاتلی که همسر برادر خویش را به قتل رسانده بود، دقایقی قبل در اتوبوسی با شش گروگان در شهرک فاطمیه قم در محاصره نیروهای ویژه پلیس قرار گرفت.