مرور برچسب

شهر سوخته

لوح حسابداری در شهر سوخته کشف شد

باستان‌شناسان در نوزدهمین فصل کاوش در شهرسوخته بعد از ۵۰سال کاوش‌های ادامه‌دار در این محوطه، برای نخستین‌بار موفق به کشف لوح حسابداری مربوط به دوران آغاز ایلامی شدند.

لوح حسابداری در شهر سوخته کشف شد

باستان‌شناسان در نوزدهمین فصل کاوش در شهرسوخته بعد از ۵۰سال کاوش‌های ادامه‌دار در این محوطه، برای نخستین‌بار موفق به کشف لوح حسابداری مربوط به دوران آغاز ایلامی شدند.