مرور برچسب

شهر هوشمند

مدیریت دانش بستر ایجاد شهر هوشمند

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت دانش به عنوان بستر شهر هوشمند با رویکرد نظام‌مند کردن اهداف سازمانی و ایجاد ارزش‌های بیشتر ما را به تولید ثروت و سرمایه فکری می‌رساند.