مرور برچسب

شهید صیاد شیرازی

بزرگترین گره ترافیکی شمال تهران باز شد

پروژه ۳۵ متری شهید افتخاری در شمال تهران به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار و شاخص تهران بزرگ و بزرگ‌ترین پروژه ترافیکی شمال تهران به بهره برداری رسید.

جنگ در غزه رعب بزرگی در دل صهیونیست‌ها انداخت

رئیس هیئت معارف شهید صیادشیرازی گفت: بیان خاطرات دفاع مقدس حس تعظیم را در متقین و رعب و وحشت را در معاندین جمهوری اسلامی برمی‌انگیزد، مثل جنگ غزه که اثرش خوف بزرگی در دل صهیونیست‌ها انداخت.