مرور برچسب

شهید عجمیان

وضعیت پرونده شهید عجمیان

در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده شهید عجمیان گفت: نسبت به این موضوع پاسخ لازم داده شده است. پرونده مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج رسیدگی شد و در رابطه با این موضوع کیفرخواست در خصوص ۱۶ نفر صادر شد و دادگاه بدوی…