مرور برچسب

شورای ارومیه

نگرانی ملی برای وقایع شورای شهر ارومیه

 به گزارش خبرگزاری رکن آنلاین، شورای اسلامی شهر ارومیه بار دیگر حاشیه ساز شد. پس از بازداشت شهردار و اقدام شورای شهر ارومیه برای گزینش شهردار، اقدام یکی، دو نفر از اعضای شورای شهر برای ممانعت از ارائه برنامه نامزدهای شهرداری به زبان فارسی و…