مرور برچسب

شورای اروپا

رئیس شورای اروپا به طرابلس رفت

رئیس شورای اروپا با سفر به طرابلس، مدعی حمایت از استقرار از شورای ریاستی جدید لیبی و مجلس نمایندگان دولت وفاق ملی شد.