مرور برچسب

شورای ششم

اعضای شورای شهر به دنبال سهم خواهی نیستند

عضو شورای شهر تهران نسبت به انتشار برخی اخبار درباره وجود درگیری میان اعضای شورای شهر انتقاد کرد و گفت: اعضا دنبال سهم خواهی نیست و انتشار این اخبار با هدف خاصی است.

نیاز سالیانه تهران به ساخت ۱۰۰ هزار مسکن

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تهران حداقل سالی به ۱۰۰ هزار مسکن نیاز دارد این در حالی است که سالانه حدود ۴۰ هزار مسکن ساخته می‌شود.