مرور برچسب

شوگرمامی

اشاره به «شوگرمامی» روی آنتن زنده صداوسیما!

کانال تلگرامی چندثانیه، بخشی از برنامه زنده صبحگاهی «سلام تهرانِ» شبکه پنج سیما را که اشاره غیرمستقیم به پدیده زنان بیوه میلیاردر (شوگرمامی) را منتشر کرده که در فضای مجازی خبرساز شده است.