مرور برچسب

شکایت سازمان برنامه و بودجه

شکایت سازمان برنامه و بودجه از رئیس کمیسیون آموزش مجلس

سازمان برنامه و بودجه از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به علت مطالب غیرواقعی که موجب تشویش اذهان عمومی شده شکایت کرده است. به گزارش ایبِنا، در این نامه سازمان برنامه و بودجه آمده است که «متاسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای…