مرور برچسب

شکرالله بهرامی

تایید ۷۸ درصد آرای صادر شده در دیوان عالی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد طرح بازگشت به سنگر سربازان فراری، نحوه احضار فرماندهان نظامی و اقدامات این سازمان در دوره تحول به صورت تشریحی توضیحاتی ارائه کرد.

تایید ۷۸ درصد آرای صادر شده در دیوان عالی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد طرح بازگشت به سنگر سربازان فراری، نحوه احضار فرماندهان نظامی و اقدامات این سازمان در دوره تحول به صورت تشریحی توضیحاتی ارائه کرد.