مرور برچسب

شگفتیهای_ایران

هر کسی که برای نخستین بار وارد روستای شهرآباد می‌شود از تعداد دوقلوهای ساکن د…

?????? هر کسی که برای نخستین بار وارد روستای شهرآباد می‌شود از تعداد دوقلوهای ساکن در آن حیرت خواهد کرد. چنان به یکدیگر وابسته‌اند که اگر یکی از قل‌ها نباشد، قل دیگر در نبود همزداش بی‌تابی می‌کند. شهرآباد که به روستای دوقلو‌ها معروف…

طول دریاچه در حدود ۷۰۰ متر و عرض آن ۳۰۰ متر است. در درون دریاچه درختان خشک شده …

?????? طول دریاچه در حدود ۷۰۰ متر و عرض آن ۳۰۰ متر است. در درون دریاچه درختان خشک شده ای قرار دارند که منظره جالبی ایجاد کرده اند. مردمی که امروزه اطراف این دریاچه زندگی می کنند، چیزی  از ارواح ندیده اند اما معتقدند ساکنین گذشته حتما…