مرور برچسب

شیروان

ارتفاعات شیروان ، خراسان شمالی ‌ از شهرهای مرتفع استان خراسان شمالی در شمال شرق…

ارتفاعات شیروان ، خراسان شمالی ‌ از شهرهای مرتفع استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران است که در دره رود مرزی اترک، مابین کوه‌های کپه داغ و آلاداغ قرار گرفته‌ است. شهرستان شیروان دارای آب و هوایی کوهستانی است؛ به‌طوری که در زمستان…