مرور برچسب

شیرینی جات

کرمونا به شیرینی تاریخ

ماجرا از ۱۹۴۶ شروع شد، وقتی که به خاطر جنگ جهانی دوم فرآورده های کاکائویی در اروپا کم و قطع رابطه فرانسه و ایتالیا منجر به کمبود کاکائو شد ولی یک اتفاق شیرین برای دنیا افتاد.

دلال روغن جامد را ۳ برابر گرانتر می‌فروشد

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش گفت: اغلب کارخانه ها روغن را به طور مستقیم به واحدهای صنفی تحویل نمی دهند و واحد مجبور به خرید از دلال آن هم به ۳ برابر نرخ دولتی هستند.

دلال روغن جامد را ۳ برابر گرانتر می‌فروشد

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش گفت: اغلب کارخانه ها روغن را به طور مستقیم به واحدهای صنفی تحویل نمی دهند و واحد مجبور به خرید از دلال آن هم به ۳ برابر نرخ دولتی هستند.