مرور برچسب

شینزو آبه

«شینزو آبه» که بود؟

رسانه های ژاپن امروز جمعه خبر دادند که نخست وزیر سابق این کشور در جریان کارزار انتخاباتی خود هدف گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

«شینزو آبه» دوست واقعی اسرائیل بود!

مقامات رژیم صهیونیستی در واکنش به ترور شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن، وی را دوست واقعی این رژیم و عامل تقویت روابط توکیو-تل‌آویو دانستند.

«شینزو آبه» دوست واقعی اسرائیل بود!

مقامات رژیم صهیونیستی در واکنش به ترور شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن، وی را دوست واقعی این رژیم و عامل تقویت روابط توکیو-تل‌آویو دانستند.

«شینزو آبه» که بود؟

رسانه های ژاپن امروز جمعه خبر دادند که نخست وزیر سابق این کشور در جریان کارزار انتخاباتی خود هدف گلوله قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.