مرور برچسب

صرافان

صرافان رئیسی را تهدید کردند؟

جمعی از صرافان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند: بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافی‌ها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیر فعال کرده و در شرف غیر فعال سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است. همشهری: جمعی از صرافان با…