مرور برچسب

صندوق ملی مسکن

وجود ۱۲ میلیون تقاضای انباشته در موضوع مسکن

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود بیش از ۱۲ میلیون تقاضای انباشته در موضوع مسکن، گفت: سه قانون نظام مهندسی، ماده صد و مدیریت یکپارچه شهری که حوزه مسکن آماده ارائه به صحن مجلس است‌.