مرور برچسب

صنعت نفت ایران

طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودروها

افزایش مصرف گاز، تفاهم نامه وزارت نفت با نهادهای دانش‌بنیان، واگذاری افزایش ذخیره‌سازی شوریجه به مپنا، اختصاص بنزین به افراد و آغاز عملیات جهاد آبرسانی از مهمترین اخبار این هفته بود.