مرور برچسب

صید غیرقانونی

سواحل دریای عمان و غارتگران صید ترال

نماینده مردم چابهار گفت: رئیس جمهور دستور داده بودند تا جلوی صید ترال گرفته شود اما ظاهرا لابی متولیان صید ترال خیلی خیلی محکم‌تر است. امروز صیادان چابهاری به شدت معترض این موضوع هستند. سواحل دریای عمان آماج غارتگران صید ترال قرار گرفته…