مرور برچسب

طلال عتریسی

ناکامی طرح «سرنگونی مقاومت» در انتخابات لبنان

تحلیلگر لبنانی می گوید: حزب الله از نبرد سیاسی انتخابات پیروز، منسجم و قوی بیرون آمد و من معتقدم پروژه سرنگونی مقاومت و متحدانش به دلیل محبوبیت واقعی مقاومت در بین مردم لبنان شکست خورد.