مرور برچسب

عبدالرضا شیخان

قیمت هر پاکت سیمان کمتر از ۲۵ هزار تومان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به تعادل و ثبات موجود در تنظیم بازار و قیمت‌ سیمان گفت: هم‌اکنون قیمت هر پاکت سیمان در بورس کالا به زیر ۲۵ هزار تومان رسیده است.