مرور برچسب

عبدالله بوحبیب

نیازی به واسطه برای گفتگو با دمشق نداریم

وزیر خارجه لبنان به موضع گیری درباره بحران میان بیروت و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، مذاکرات ترسیم دریایی با رژیم صهیونیستی، روابط با سوریه و تصاویر ماهواره ای انفجار بندر بیروت پرداخت.