مرور برچسب

عزل وزیر جهاد کشاورزی

علت عزل وزیر جهاد کشاورزی مشخص شد

طبق اعلام سخنگوی دولت افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. علی بهادری جهرمی با اشاره به تغییرات در کابینه دولت گفت: با توجه به…