مرور برچسب

علی اکبر متکان

ضرورت توسعه کشاورزی قراردادی در استان فارس

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد بر توسعه کشت قراردادی در فارس تاکید کرد و گفت: در انتخاب مدیران برای حوزه کشاورزی که با معیشت و سلامت مردم در ارتباط است، سخت‌گیری‌های بسیاری داریم.