مرور برچسب

علی بهادری جهرمی

حق مسکن ۹۰۰ تومانی تصویب شد!

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: روز گذشته ما لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث…