مرور برچسب

علی حسین رعیتی فرد

«دبیر شورای عالی کار» منصوب شد

حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، «علی حسین رعیتی فرد» را با حفظ سمت، به عنوان دبیر شورای عالی کار منصوب کرد.