مرور برچسب

فرهنگ دفاع مقدس

هراس استکبار جهانی از قدرت نظامی ایران

سردار سرتیپ پورجمشیدیان گفت: نیرو‌های مسلح ایران نسبت به گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، به طوری که استکبار جهانی امروز از قدرت نظامی ما هراس دارد.