مرور برچسب

محمدرضا کلامی

کالا باید حد اکثر ۳ ماه پس از تامین ارز آن وارد کشور شود/ برگزاری جلسه اصلاح قیمت مرغ با حضور دو…

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: کالا از زمان تامین ارز حداکثر ظرف 3 ماه باید به کشور وارد شود، در غیر این صورت از ابزارهای قانونی برای تبدیل ارز به کالا استفاده خواهیم کرد.

کالا باید حد اکثر ۳ ماه پس از تامین ارز وارد کشور شود

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: کالا از زمان تامین ارز حداکثر ظرف 3 ماه باید به کشور وارد شود، در غیر این صورت از ابزارهای قانونی برای تبدیل ارز به کالا استفاده خواهیم کرد.

۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی از فروش نفت و منابع بانک مرکزی تامین می‌شود

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: 8 میلیارد از 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی از محل فروش نفت و منابع بانک مرکزی و مابه التفاوت نرخ ارز نیما و ارز 4200 تومانی برای یک میلیارد دلار از سوی سازمان برنامه و بودجه باید تامین شود.

تامین ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال

دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر ذخایر خوب کالاهای اساسی گفت: از 6 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی در کل سال، 3 میلیارد دلار ارز در نیمه نخست امسال برای واردات این کالاها تامین شده است.