مرور برچسب

مردانه

صورت پر ریش و مردانه مازیار لرستانی!

تصویری از مازیار لرستانی با یک چهره کاملا مردانه و کامل منتشر شد به گفته کاربران این عکس فوتوشاپ می باشد. تصویری از مازیار لرستانی با چهره ای متفاوت و صورت پر ریش منتشر شد که زمین تا آسمان با چهره قبلی اش که جنسیت زن داشت متفاوت است.…