مرور برچسب

مزاحمت

مزاحمت برای زنان و دختران در مترو و خیابان/ لمس بدن زنان برای تفریح

صد آنلاین | پسر جوانی بود، دستش را چند بار به بدن من زد و من یکدفعه در واگن شلوغ مترو که ایستاده بودم، با صدای بلند واکنش نشان دادم و سر آن پسر فریاد زدم، چند خانم و آقا به حمایت از من جلو آمدند و مرد میانسالی با جملاتی آرامم کرد، اما دختر…