مرور برچسب

مسابقات

شکل تهدیدات به سوی تهدیدات فرهنگی متمایل شده است

امیر سرتیپ نصیرزاده در آیین اختتامیه نهمین جشنواره حدیث آجا گفت: در دنیای امروز شکل تهدیدات تغییر پیدا کرده است و به سوی تهدیدات فرهنگی و جنگ نرم متمایل شده و جذابیت‌های بسیار متنوعی از طریق فضای مجازی القا می‌شود