مرور برچسب

مسافرین

طبیعت زیبای دیلمان ‌ ‌بشکافته سنگ در استان گیلان واقع در یکی از شهرستان های سی…

طبیعت زیبای دیلمان ‌ ‌بشکافته سنگ در استان گیلان واقع در یکی از شهرستان های سیاهکل است که دارای طبیعت بکر و زیبایی است. این منطقه بصورت رایگان در اختیار گرامی قرار گرفته و در حدود یک ساعت زمان بازدید از شما میگیرد. این تکه سنگ بر…