مرور برچسب

مسعود اسداللهی

عربستان از مذاکره با ایران چه هدفی دارد؟

مسعود اسداللهی، کارشناس ارشد منطقه گفت: عربستان در مذاکره با ایران به دنبال یک چیز است، اینکه جنگ در یمن از طریق حوثی‌ها پایان یابد، هدفشان اصلاح روابط نیست.