مرور برچسب

مسعود ثقفی

آموزش مجازی ۲ روز تعطیل می‌شود

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران از نام گذاری ۳۰ آذر و یک دی به نام روزهای «بدون تبلت، تلفن همراه و رایانه» در آموزش و پرورش پایتخت خبر داد.