مرور برچسب

مسعود صادقی

زلزله باعث قطعی برق در شمال بندرعباس شده است

مدیر کل مهندسی راهبری شرکت توانیر گفت: با وقوع زلزله ۶/۴ ریشتری استان هرمزگان در جزیره قشم، یک پست انتقال برق به طور کامل از مدار خارج و باعث قطعی برق در شمال حوزه بندرعباس شده است.

قطع برق در بخش خانگی به صفر رسید

مدیرکل مهندسی و نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: پس از چند هفته قطع برق در کشور، میزان خاموشی‌ها در بخش خانگی در هفته جاری، تقریبا به صفر رسیده است.