مرور برچسب

مسعود فیاضی

مسائل آموزش و پرورش کلان و اصلی است

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: کوچکترین مسأله وزارتخانه آموزش و پرورش بزرگترین مسأله است؛ چون حدود ۶۰ درصد دولت در آموزش و پرورش است. گویی خودش یک دولت است پس مسائل آن، کلان و اصلی است.