مرور برچسب

مسعود میرکاظمی

لزوم اولویت‌بندی در طرح‌های نیمه‌تمام

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر لزوم تجدیدنظر در شیوه‌های جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: در حال حاضر سرمایه گذار خارجی بین دستگاه‌ها سرگردان است و به این شیوه جهش جذب منابع رخ نمی‌دهد.

رشد ۸ درصدی اقتصاد هدف‌گذاری شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی گفت:کشور را معطل مذاکره نمی کنیم؛ براساس آمایش سرزمینی و ظرفیت های داخلی رشد هشت درصدی اقتصاد هدف گذاری شده است.

رشد ۸ درصدی اقتصاد هدف گذاری شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی گفت:کشور را معطل مذاکره نمی کنیم؛ براساس آمایش سرزمینی و ظرفیت های داخلی رشد هشت درصدی اقتصاد هدف گذاری شده است.

عدم استقراض از بانک مرکزی تورم را کاهش داد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی نوشت: با همه مضیقه‌ها دولت برای تأمین بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته است، آئینه عملکرد درست دولت کاهش تورم نقطه‌ای در مهر و آبان بود.