مرور برچسب

مسمومیت دانشجویان دانشگاه اصفهان

ابهام درباره علت مسمومیت دانشجویان دانشگاه اصفهان

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: هنوز علت وقوع مسمومیت دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان مشخص نشده است.حمید گله داری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بحث طغیان و اپیدمی بیماری‌ها در مکان‌های تجمعی همواره وجود داشته است، اظهار…