مرور برچسب

مسیح علی‌نژاد

سندی که فاش شد ؛ مسیح علی‌نژاد ایرانی نیست!

همان کسی که برای ایرانیان دوره افتاده منشور می نویسد و دایه مهربان تر از مادر برای زنان ایرانی شده در اسناد شهروندی‌اش ملیت قبلی (انگلستان ذکر شده) و هیچ اشاره ای به ایران نشده است.