مرور برچسب

مشکلات همراهان بیمار

چادر خوابی همراهان بیماران در اطراف بیمارستان های تهران

به‌ دلیل عدم‌تمکن مالی تعداد زیادی از همراهان بیماران بستری در مراکز درمانی مجبور به برپاکردن چادر در خیابان‌های اطراف بیمارستان ها شده اند با نزدیک شدن فصل سرما قطعا همراهان بیمار با مشکلات بیشتری رو به رو میشوند.چرا همراه سراها این…