مرور برچسب

مصاحبه بایدن در کاخ سفید

اولین مصاحبه بایدن در کاخ سفید

رئیس جمهوری آمریکا و همسرش در اولین مصاحبه بعد از ورود به کاخ سفید در رابطه با ازدواجشان، خانواده و چالش های پیش رو صحبت کردند.