مرور برچسب

مصباحی مقدم

تفکر سرمایه‌داری در نقطه مقابل آموزه‌های اسلام قرار دارد/ پاسخ به شبهات علوی‌بروجردی درباره اقتصاد…

یک اقتصاددان با تشریح تفاوت‌های مبنای نظری اقتصاد سرمایه‌داری و اسلام تاکید کرد: اقتصاد اسلامی به عنوان فلسفه اقتصاد اسلامی و فقه‌الاقتصاد داریم و وقتی می‌توانیم این مکتب را با تبیین مبانی، ارکان، اهداف و سازوکار مشخص کنیم و ارائه کنیم،…