مرور برچسب

مصطفی تاجزاده

تاج‌زاده در زندان اوین است

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاج زاده به دلیل اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام با قرار تامین در بازداشت در زندان اوین به سر می برد.