مرور برچسب

هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تولید بیش از ۴.۲ میلیون عدد دارو در هفته گذشته

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت: این سازمان از تمامی ظرفیت ها برای تامین نیاز دارویی جامعه استفاده می کند و در هفته گذشته بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قلم دارو تولید شده است.

تولید بیش از ۴.۲ میلیون عدد دارو در هفته گذشته

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر: این سازمان از تمامی ظرفیت ها برای تامین نیاز دارویی جامعه استفاده می کند و در هفته گذشته بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قلم دارو تولید شده است.

ثبت پرونده بیش از ۲۷۰۰ مددجو در سامانه سخا

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به این که سامانه سخا کمک بسزایی به ساماندهی مددجویان کرده است، از ثبت پرونده بیش از ۲۷۰۰ نفر در دو هفته اخیر در این سامانه خبر داد.